سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

آمده ام، شاه پناهم بده ...

"این شعر از دیوان دکتر قاسم رسا  میباشد، در وصف شتری که


 ر مرداد ماه 1351 از مسلخ گریخت و به صحن امام رضا(علیه السلام) پناهنده شد، و


 بعد از این واقعه در مزارع آستان قدس از این شتر نگهداری شد."

 

ساربانی اُشتری را صبحگاه

بهر کشتن برد در کشتارگاه

 

اُشتر از مسلخ چو آهو می گریخت

تا بَرَد بَر ضامن آهو پناه

 

شد هراسان وارد صحن عتیق

ملتجی بر دادرس شد دادخواه

 

زد چو زانوی ادب را بر زمین

شه بر او افکند از رحمت نگاه

 

لطف سلطان بین که تا پایان عمر

می چرد در سایه ی الطاف شاه

 

باز کن چشم خرد ای کور دل

کز یقین آیی برون از اشتباه

 

هر که را نور ولایت در دل است

بُرد سوی کعبه ی مقصود راه

 

کمتر از حیوان نئی ای دردمند

آنچه می خواهی از این درگه بخواه

 

کعبه ی دلها بود شمس الشموس

خیره از نور جمالش مهر و ماه

 

برفرازد چون«رسا» سر از شرف

هر که ساید جبهه بر این بارگاه

-------------

http://reyhan86.mihanblog.com/post/105

--------------