خروج سفیانی

Signs of the advent of the twelfth Imam of the Hazrat Mahdi as

خروج سفیانی

۲۷۰ بازديد

 خروج سفیانی

http://www.ghadeer.org/Book/2625/396729

برای این که شناسایی سفیانی به سادگی امکان پذیر باشد، در تعدادی از روایات، ویژگی های چهره و قیافه او نیز بیان شده است. این ویژگی ها بدین قرار است: ازرق (کبود چشم)، اعور (شبیه یک چشم)، وحش الوجه (دارای صورت وحشت انگیز)، اشقر (سرخ و سفید آن که سرخی بر سفیدی اش غالب باشد)، احمر (سرخ روی)، جدری (آبله رو)، ضخم الهامه (بزرگ سر)، ربعه (میانه بالا).
از جمله امام علی (ع) در توصیف او فرموده اند:
یخرج ابن آکله الاکباد من الوادی الیابس و هو رجل ربعه، وحش الوجه، ضخم الهامه بوجهه اثر جدری اذا رایته حسبته اعور…؛(۲۰۰)
فرزند زن جگرخوار از سرزمین خشک قیم می کند. او مردی میانه بالا، با صورتی وحشت انگیز، درشت سر و آبله روست. اگر او را ببینی گمان می بری یک چشم است… .
از میان روایاتی که این ویژگی را بیان کرده اند،(۲۰۱) تنها حدیثی معتبر است که او را سرخ روی مایل به سفید و کبود چشم معرفی می کند.
امام صادق (ع) در این روایت معتبر فرموده اند:
انک لو رایت السفیانی لرایت اخبث الناس، اشقر، احمر، ازرق…؛(۲۰۲)
تو اگر سفیانی را ببینی، پلیدترین مردم را دیده ای. او سرخ روی مایل به سفیدی و کبود چشم است… .

http://www.ghadeer.org/Book/2625/396732

حرکت سفیانی از نشانه های حتمی و قطعی است و در ماه رجب روی خواهد داد.

در روایت چهارمی، قیام سفیانی پس از قیام مردی از صنعا (پایتخت یمن) دانسته شده است

….سفیانی سپاهی هفتاد هزار نفری را به سوی کوفه گسیل می دارد… در این حال (که لشکر سفیانی در حال قتل و غارت کوفیان است)

پرچم هایی از خراسان حرکت می کنند و به سرعت منازل را می گذرانند، در میان آن ها برخی از اصحاب قائم(عج) نیز حضور دارند.

————-

مجموع روایات در این که محل خروج سفیانی سرزمین شام است، اتفاق نظر دارند.

—————

http://www.ghadeer.org/Book/2625/396735

اولین سرزمینی که خراب می شود، شام است. در این هنگام سه پرچم با یکدیگر به نزاع برمی خیزند:

پرچم اصهب و ابقع و سفیانی. سفیانی با ابقع مواجه می شود، با یکدیگر می جنگند.

سفیانی او و یارانش را می کشد، و پس از آن اصهب را می کشد… .

—————

http://www.ghadeer.org/Book/2625/396738

روایتی، مخالفان سفیانی را حسنی، اموی و قیسی نام برده است.(۲۴۷)
در روایات دیگری، منصور یمانی،(۲۴۸) و در سه روایت، ابقع،(۲۴۹) و در روایتی، اصهب
از مخالفان سفیانی بر شمرده شده اند
که همگی در جنگ با سفیانی شکست خواهند خورد.

———————–

http://www.ghadeer.org/Book/2625/396738

سفیانی پس از تصرف کردن مناطق پنج گانه، به مدت حمل زن (نه ماه) حکم خواهد راند…. .

نبرد قرقیسیا

سفیانی پس از سرکوب مخالفان، هدفی جز حمله به عراق ندارد. از این رو، با سپاهی بزرگ به سمت عراق رهسپار می شود.

در میانه راه، در منطقه ای به نام قرقیسیا (شهری در سوریه در محل اتصال رود خابور و فرات)(۲۵۵) جنگ

هولناک درمی گیرد و بسیاری کشته می شوند.

--------------------
:: موضوعات مرتبط:علائم و نشانه های ظهور,,
:: برچسب‌ها:خروج سفیانی,