نشانه ای از آخر الزمان

Signs of the advent of the twelfth Imam of the Hazrat Mahdi as

نشانه ای از آخر الزمان

۲۶۲ بازديد
01:00
یک آیه از کتاب مقدس عهد قدیم می گوید:زمانی که
پرنده روی دیوار مقدس امنیت ندارد و مار به آن حمله می کند .....
منجی ظهور خواهد کرد این اتفاق در پاییز 1397 افتاده است

نشانه ای از آخر الزمان